ที่อยู่

  • คลังยาโรงพยาบาลเลย 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  • โทรศัพท์ (66) 042-862123 ต่อ 2261
  • โทรสาร (66) 042-862147
  • Email [email protected] , [email protected]

ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง